Volební program ODS Brno 2014-2018

Aby se město Brno úspěšně rozvíjelo, je třeba se soustředit na řešení nejpodstatnějších problémů.

Jsme přesvědčení, že nejdůležitější témata pro současné Brno jsou:

 • Brno jako moderní vzdělaná a kulturní evropská metropole.
 • Další rozvoj města s podporou podnikání, vědy a cestovního ruchu.
 • Vyřešení parkování ve městě Brně, snadné zaparkování před svým domem nebo bytem.
 • Podpora projektu přestavby Železničního uzlu Brno, velkého městského okruhu a ostatních dopravních a rozvojových lokalit.
 • Promyšlená podpora kultury a sportu.
 • Privatizace dalších bytových domů.
 • Bezpečnost občanů města Brna a jejich majetku.
 • Podpora rodiny se zaměřením na zvyšování vzdělanosti mládeže.
 • Podpora mladých brněnských talentů.
 • Dostatek míst v brněnských mateřských školách.
 • Poskytování kvalitních sociálních služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci.
 • Koncepční řízení zdravotnických služeb zajišťovaných městskými nemocnicemi a zařízeními.
 • Kvalitní životní prostředí a jeho zlepšování s využitím operačních programů EU.
 • Podpora organizací, které se věnují veřejně prospěšným činnostem.
 • Otevřená komunikace a diskuze s občany.

Spojíme Brno s Evropou – doprava v Brně

Podstatné pro Brno je:

 • moderní železniční uzel,
 • vlakové nádraží s využitím peněz z Evropské unie a státního rozpočtu,
 • rychlé a pohodlné napojení Brna na evropské rychlovlaky,
 • odborné dopravní řešení,
 • navazující přestup z vlaku na autobus,
 • snadná dostupnost autem a možnost parkování,
 • rychlé spojení na letiště,
 • ulevit centru města od dopravy,
 • zavedení nových leteckých linek,
 • rozšíření dálnice kolem Brna,
 • stavba rychlostní komunikace R43,
 • dostavba dálnice do Vídně,
 • odpočítávání času zbývajícího pro zelenou nebo červenou na semaforech.

Brno jako významné evropské centrum vzdělání, vědy a výzkumu

Podstatné pro Brno je:

 • podílet se na zdárném dokončení vědeckých center,
 • lepší spolupráce mezi městem, brněnskými vysokými školami a vědeckými institucemi,
 • plnit koordinující roli při monitorování potřeb škol, vědy a výzkumu,
 • zajišťovat infrastrukturu a organizovat scelování pozemků pro investiční akce souvisejících projektů,
 • přilákat odborníky do města Brna,
 • podpora ve formě grantů, podílení se na PR aktivitách, vytváření zázemí pro život odborníků ve městě,
 • popularizace vědy a výzkumu v očích laické i odborné veřejnosti,
 • atraktivita Brna pro domácí a zahraniční investory,
 • zvýšení kvalifikační úrovně zaměstnanců v Brně,
 • aby absolventi vysokých škol a vědci neodcházeli z Brna,
 • příchod nových pracovníků z České republiky i zahraničí,
 • podpora skvěle hodnocené brněnské hvězdárně,
 • navrácení společenské prestiže pedagogických pracovníků všech typů škol,
 • podpora výuky cizích jazyků na základních i mateřských školách,
 • pokračující rekonstrukce a modernizace vybavení brněnských škol,
 • podpora rodiny a s tím související zvyšování vzdělanosti mládeže,
 • více míst v mateřských školách.

Promyšlený rozvoj města Brna a podpora podnikání

Podstatné pro Brno je:

 • revitalizace zanedbané oblasti za nádražím,
 • špičková moderní architektura,
 • nové byty a příležitosti pro trávení volného času,
 • další privatizace bytového fondu,
 • výstavba dalších částí Velkého městského okruhu s důrazem na úsek Žabovřeská,
 • prodloužení tramvajové linky z Bystrce do sídliště Kamechy,
 • prodloužení tramvajové linky z Osové k univerzitnímu kampusu v Bohunicích,
 • parkovací místa u brněnské ZOO, rozšiřování expozic,
 • pořádání významných akcí mezinárodního charakteru,
 • zachování veletržních akcí,
 • zlepšení podmínek pro živnostníky a podnikatele,
 • snadnější zahájení podnikání,
 • vyhodnocovat náměty ke zlepšení podnikatelského prostředí,
 • využití jmen brněnských osobností s celosvětovým významem k lepší propagaci města.

Parkování v Brně

Podstatné pro Brno je:

 • snadnější zaparkování před svým domem nebo bytem,
 • uvést do praxe připravený ucelený systém parkování,
 • nová parkovací místa úpravou silnic a dopravních značek,
 • modré parkovací zóny zejména v centru města pro stálé obyvatele za symbolický poplatek,
 • dokončit soustavu parkovacích domů v centru,
 • záchytná parkoviště na okraji města, účtenka poslouží jako lístek pro MHD,
 • slabší doprava v centru, méně hluku, zplodin a prachu,
 • posílení role MHD.
Současný stav Modrá zóna Současný stav

Bezpečnost v Brně

Podstatné pro Brno je:

 • nepodporovat herny a kasina v Brně, je s nimi spojena kriminalita a zničené životy,
 • podporovat činnost sborů dobrovolných hasičů, kterých si velmi vážíme, je to důležitá složka bezpečnostního systému města Brna,
 • účinný boj proti vandalům,
 • vstřícnost strážníků městské policie, kteří si za zodpovědnou práci zaslouží uznání,
 • projekty prevence kriminality,
 • úzká spolupráce Policie České republiky a Městské policie Brno,
 • budování kamerového systému v problematických oblastech města včetně minimalizace možnosti zneužití tohoto systému,
 • připravenost města na případné živelní katastrofy, provádění protipovodňových opatření.

Kultura, sport a volný čas v Brně

Podstatné pro Brno je:

 • systematicky podporovat kulturu a umění,
 • pokračování grantového systému na podporu kultury, na jehož hodnocení se podílejí významní odborníci z oblasti kultury,
 • zvýšení příspěvku pro kulturní příspěvkové organizace,
 • kvalitní nabídky představení v brněnských divadlech,
 • myšlenka nového koncertního sálu Janáčkova kulturního centra, kterou iniciovala v minulosti ODS,
 • završení více než 100 let trvající snahy Brňanů o vybudování důstojného hudebního stánku,
 • podpora kulturních projektů, které propagují Brno na domácí i mezinárodní úrovni, jako jsou tradiční i nové festivaly a lidové slavnosti,
 • podpora sportu na vrcholové i rekreační úrovni,
 • nabídka příležitostí ke sportování,
 • speciální péče o mladé brněnské (budoucí olympijské medailové) talenty včetně finanční podpory,
 • rekonstrukce sportovišť pro veřejnost včetně dětských hřišť,
 • projekty zaměřené na využití Brněnské přehrady pro volný čas,
 • vstřícný přístup k cyklistům ve městě, budování a propojování cyklotras a cyklostezek.

Komunikace s občany v Brně

Podstatné pro Brno je:

 • otevřená komunikace a diskuze s občany,
 • průhledná administrativa bez byrokratických překážek,
 • vstřícný informační servis,
 • podpora organizací, které se věnují veřejně prospěšným činnostem,
 • komunikace a informovanost pro občany v rámci připravovaných investičních záměrů,
 • on-line přenosy z jednání Zastupitelstva města Brna včetně jmenné archivace hlasování jednotlivých zastupitelů.

Sociální péče a zdravotnictví v Brně

Podstatné pro Brno je:

 • rozvoj a zkvalitňování zdravotnických služeb městských nemocnic, další rozvoj spolupráce s řádem Milosrdných bratří,
 • spolupráce městských nemocnic s dalšími nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními,
 • rozvoj poliklinik v městských částech,
 • výstavba a rekonstrukce domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory,
 • dětská centra rodinného typu,
 • bezbariérovost veřejných budov a chodníků,
 • poskytování kvalitních sociálních služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci,
 • intenzivní sociální práce s lidmi v krizové situaci,
 • zabezpečení ekonomicky dostupného bydlení pro osoby sociálně vyloučené, které bude alternativou k předraženým a hygienicky nevhodným ubytovnám,
 • čerpání prostředků z evropských fondů pro rozvoj sociálního bydlení a sociálního podnikání.

Životní prostředí v Brně

Podstatné pro Brno je:

 • čistota v ulicích,
 • příjemný a atraktivní vzhled města, čistota ovzduší,
 • obnova stromořadí a zeleně v ulicích a na náměstích,
 • rozvoj lesů ve vlastnictví města Brna,
 • vybudování pásu parků podél řek Svratky a Svitavy,
 • budování veřejných WC v centru města.